โทโฮคุ บ้านเกิดของคนญี่ปุ่น

Deep North of Japan. Find another Japan in Tohoku.

แหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจ

การเดินทาง

ภูมิภาคโทโฮคุนั้น ยังมีท่าอากาศยานและสถานีรถไฟ JR ชินคันเซ็นทุกจังหวัดอีกด้วย หลังจากที่เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่นแล้ว ก็สามารถเดินทางต่อมายังโทโฮคุด้วยรถไฟสายโทโฮคุชินคันเซ็นหรือโจเอสึชินคันเซ็นจากสถานีรถไฟโตเกียวได้เช่นกัน หรือหากเดินทางมายังท่าอากาศยานโตเกียว (ท่าอากาศยานฮาเนดะ) ก็สามารถเดินทางต่อมายังโทโฮคุได้ด้วยเที่ยวบินภายในประเทศ ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีเที่ยวบินประจำของสายการบินต่างประเทศจำนวนมากให้บริการบินมายังโทโฮคุ
(โดยมากจุดหมายปลายทางอยู่ที่เซนได)

สี่ฤดูกาล

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ที่พัก

PAGE TOP