การเดินทางมายังประเทศญี่ปุ่นและภูมิภาคโทโฮคุ

アクセスマップ

ภูมิภาคโทโฮคุนั้น ยังมีท่าอากาศยานและสถานีรถไฟ JR ชินคันเซ็นทุกจังหวัดอีกด้วย หลังจากที่เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่นแล้ว ก็สามารถเดินทางต่อมายังโทโฮคุด้วยรถไฟสายโทโฮคุชินคันเซ็นหรือโจเอสึชินคันเซ็นจากสถานีรถไฟโตเกียวได้เช่นกัน หรือหากเดินทางมายังท่าอากาศยานโตเกียว (ท่าอากาศยานฮาเนดะ) ก็สามารถเดินทางต่อมายังโทโฮคุได้ด้วยเที่ยวบินภายในประเทศ ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีเที่ยวบินประจำของสายการบินต่างประเทศจำนวนมากให้บริการบินมายังโทโฮคุ (โดยมากจุดหมายปลายทางอยู่ที่เซนได)

การเดินทางจากต่างประเทศด้วยเครื่องบิน

*แสดงระยะเวลาจากการเดินทางที่ใช้เวลาน้อยที่สุด

หมายเหตุ:
ระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางหรือเวลาเดินทางมาถึง/เวลาออกเดินทาง สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านสามารถตรวจสอบเวลาและรายละเอียดอื่นๆ ได้โดยตรงกับสายการบินของท่าน

การเดินทางมายังภูมิภาคโทโฮคุด้วยเที่ยวบินภายในประเทศ

*แสดงระยะเวลาจากการเดินทางที่ใช้เวลาน้อยที่สุด

หมายเหตุ:
ระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางหรือเวลาเดินทางมาถึง/เวลาออกเดินทาง สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านสามารถตรวจสอบเวลาและรายละเอียดอื่นๆ ได้โดยตรงกับสายการบินของท่าน

การเดินทางมายังภูมิภาคโทโฮคุด้วยรถไฟสาย JR (ชินคันเซ็น)

*ระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางด้วยรถไฟสาย JR (ชินคันเซ็น) ด้านล่างนี้แสดงระยะเวลาจากสายที่เร็วที่สุด

PAGE TOP