แหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจ
อาโอโมริ
เดินชมเมือง

บริเวณอ่าวอาโอโมริ

青森ベイエリア

บริเวณอ่าวที่รวบรวมไว้ทั้งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เทศกาลและผลผลิตของเมืองอาโอโมรินั้นถือว่าเป็นแหล่งเดินชมเมืองยอดนิยม

  • 青森ベイエリア
  • 青森ベイエリア
ติดต่อสอบถาม 1. WARASSE 017-752-1311
2. A-FACTORY 017-752-1890
3. HAKKODAMARU 017-735-8150
4. ศูนย์การท่องเที่ยวจังหวัดอาโอโมริ 017-735-5311
การคมนาคม ใช้เวลาเดิน 1 - 8 นาทีจากสถานีอาโอโมริ
เวลาทำการ สอบถามโดยตรง
วันหยุดราชการ สอบถามโดยตรง
ค่าบริการ สอบถามโดยตรง
ข้อมูลจุดจอดรถ Available.

แนะนำแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง!

PAGE TOP