แหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจ / วัฒนธรรม

วัฒนธรรม

  • 西福寺開山堂

    วัดไซฟุกุจิ ผมอ่านมากขึ้น

    (นีงาตะ/วัฒนธรรม/แหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจ)

    Location: 174 Oura, Uonuma-shi

PAGE TOP