แหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจ / ประสบการณ์

ประสบการณ์

  • なまはげ体験

    สัมผัสนามาฮาเงะ ผมอ่านมากขึ้น

    (ประสบการณ์/อากิตะ/แหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจ)

    Location: Mizukuisawa, Kitaurashinzan, Oga-shi, Akita prefecture

PAGE TOP