แหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจ / อาหาร

อาหาร

  • 津軽三味線酒場

    บาร์ซึการุ ชามิเซ็น ผมอ่านมากขึ้น

    (อาหาร/อาโอโมริ/แหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจ)

    Location: 1. ไลฟ์เฮ้าส์ยามาอุตะ 1-2-4 Omachi, Hirosaki-shi 2. อันสึ ชั้น 1 อาคารนิโค 44-1 Oyakatamachi 3. อาโดฮาดาริ บาร์ 8 Sumiyoshicho (ถนนกินซ่า) 4. ฟุรุซาโต โอฮิบิกิ / อาอิยะ 2-7-3 Tomita 5. ซึการุ ชามิเซน ไดนิ่ง ฮิบิกิ ชั้น 3 โรงแรมฮิโรซากิ ปาร์ค126 Dotemachi 6. นาจิมิ 6-9 Ekimaecho

PAGE TOP