แหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจ / ฟุกุชิมะ

ฟุกุชิมะ

  • くだもの狩り (くだものがり)

    การเก็บผลไม้ ผมอ่านมากขึ้น

    (ประสบการณ์/ฟุกุชิมะ/แหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจ)

    Location: 1-1 Sakaemachi, Fukushima-shi

PAGE TOP