แหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจ / อิวาเตะ

อิวาเตะ

  • 盛岡冷麺

    หมี่เย็นโมริโอกะเรเมน ผมอ่านมากขึ้น

    (อาหาร/อิวาเตะ/แหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจ)

    Location: 1. ร้าน Pyonpyonsha (สาขาหน้าสถานีโมริโอกะ) 9-3 Moriokaekimaedori, Morioka-shi 2. ร้านโชกุโดเอน 1-8-2 Odori 3. ร้านเซโรคากุ 15-5 Moriokaekimaedori 4. ร้านซันเซนริ (สาขาโอโดริ) 3-7-5 Odori

PAGE TOP