แหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจ / อิวาเตะ

อิวาเตะ

  • 中尊寺

    วัดจูซนจิ ผมอ่านมากขึ้น

    (ประวัติศาสตร์/อิวาเตะ/แหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจ)

    Location: 202 Koromonoseki, Hiraizumi, Hiraizumi-cho

PAGE TOP