แหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจ
อิวาเตะ
ทัศนียภาพที่งดงาม

ทางเดินหิมะ Aspite Line

アスピーテライン雪の回廊

สัมผัสทางเดินทอดยาวผ่านสองฝากถนนที่ถูกปกคลุมด้วยหิมะหนาและท้องฟ้าสดใสจนทำให้ซาบซ่านไปทั้งหัวใจ

สถานที่ตั้ง Chiwari, Matsuoyoriki, Hachimantai-shi
ติดต่อสอบถาม 0195-78-3500
การคมนาคม รถประจำทางสายอิวาเตะเคมปุกุ
เวลาทำการ อาจมีทัศนศึกษาตั้งแต่กลางเดือนเม.ย. ถึงต้นเดือนพ.ค.
วันหยุดราชการ อาจมีทัศนศึกษาตั้งแต่กลางเดือนเม.ย. ถึงต้นเดือนพ.ค.
ค่าบริการ ไม่มีค่าบริการ
ข้อมูลจุดจอดรถ มี

แนะนำแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง!

PAGE TOP