แหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจ
อิวาเตะ
เดินชมเมือง

สานสาธารณะ ปราสาทโมริโอกะ (สวนสาธารณะอิวาเตะ)

盛岡城跡公園(岩手公園)

ซากปรักหักพังของปราสาทโมริโอกะ หรือที่เรียกกันว่า โคสุทากะ ปัจจุบันได้กลายมาเป็นสวนสาธารณะปราสาทโมริโอกะ (สวนสาธารณะอิวาเตะ) ของผู้คนในเมือง

สถานที่ตั้ง 1-37 Uchimaru, Morioka-shi
ติดต่อสอบถาม 019-604-3305
การคมนาคม สถานีโมริโอกะ - ประมาณ 7 นาทีโดยรถประจำทาง
ลงที่หน้าสวนสาธารณะ ปราสาทโมริโอกะ ใช้เวลาเดิน 1 นาที
ข้อมูลจุดจอดรถ รองรับรถบัสโดยสารขนาดใหญ่ (มีค่าบริการ)
*รถบัสโดยสารขนาดใหญ่สามารถจอดได้ที่โซนจอดรถเฉพาะกิจของสวนสาธารณะ ปราสาทโมริโกะ (ฟรี) / ที่จอดรถบัสท่องเที่ยวชิโมโนะฮาชิ (ฟรี)
แต่เนื่องจากเป็นที่จอดรถชั่วคราวบริเวณถนน
หากต้องการใช้บริการ ขอความกรุณาให้คนขับรถต้องอยู่ที่รถตลอดเวลา
(อาจจำเป็นต้องควบคุมการจราจรและไม่สามารถใช้บริการได้เป็นเวลานาน)
เพื่อความสะดวกกรุณาใช้บริการรถไฟใต้ดินที่สวนสาธารณะอิวาเตะ

แนะนำแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง!

PAGE TOP