แหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจ
มิยางิ
เดินชมเมือง

ถนนโจเซนจิ

定禅寺通

ถนนโจเซนจิ สัญลักษณ์ของเมืองเซนได ที่ทอดยาวเชื่อมสวนสาธารณะตะวันตกไว้กับสวนสาธารณะโคโตไดด้วยต้นเคยากิราว 700 เมตร และที่นี่ก็ยังกลายมาเป็นสถานที่จัดงานสำคัญๆ ของทุกฤดูกาลอีกด้วย

  • 定禅寺通
  • 定禅寺通
การคมนาคม ติดกับสวนสาธารณะโคโตได สายเซนไดซับเวย์

แนะนำแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง!

PAGE TOP