แหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจ / เดินชมเมือง

เดินชมเมือง

  • 山形市山形駅近辺

    ละแวกสถานียามากาตะ ผมอ่านมากขึ้น

    (ยามากาตะ/เดินชมเมือง/แหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจ)

    Location: ใกล้กับสถานียามากาตะ เมืองยามากาตะ

PAGE TOP